برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
امیر واشقانی میهمان خوشا شیراز

امیر واشقانی میهمان خوشا شیراز

22:14

گفت و گو با خواننده یزدی - محسن نشاسه گر

گفت و گو با خواننده یزدی - محسن نشاسه گر

08:53

خوشا شیراز - محسن نشاسه گر - ترانه خلیج فارس

خوشا شیراز - محسن نشاسه گر - ترانه خلیج فارس

02:33

مراسم عقد زوج جوان در کاشانه مهر شبکه فارس

مراسم عقد زوج جوان در کاشانه مهر شبکه فارس

09:48

آموزش کیک باقلوا

آموزش کیک باقلوا

15:48

روش تهیه بامیه

روش تهیه بامیه

10:05

روش تهیه پاستا کیک

روش تهیه پاستا کیک

12:16

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

13:22

خاطرات

خاطرات

03:23

گمپ گلا 1 خرداد

گمپ گلا 1 خرداد

38:50

تدابیر غذایی برای ماه مبارک رمضان

تدابیر غذایی برای ماه مبارک رمضان

15:00

مربای ریواس

مربای ریواس

12:00

انتخابات

انتخابات

43:37

گمپ گلا 30 اردیبهشت

گمپ گلا 30 اردیبهشت

30:58

کیک گردو و کشمش

کیک گردو و کشمش

11:09

ایران

ایران

04:51

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

46:22

نان با مغزی سیب زمینی

نان با مغزی سیب زمینی

12:05

گمپ گلا 27 اردیبهشت

گمپ گلا 27 اردیبهشت

34:32

آموزش تهیه پاستا

آموزش تهیه پاستا

12:05

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

04:29

جامعه شناسی انتخابات

جامعه شناسی انتخابات

40:35

گمپ گلا 25 اردیبهشت

گمپ گلا 25 اردیبهشت

38:25

آموزش دسر کرم موز

آموزش دسر کرم موز

08:13

آموزش ابگوشت قمبید ،غذای محلی قم

آموزش ابگوشت قمبید ،غذای محلی قم

10:15

گمپ گلا 24 اردیبهشت

گمپ گلا 24 اردیبهشت

37:42

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

09:20

رای من

رای من

03:19

گفتگو-نظارت بر انتخابات

گفتگو-نظارت بر انتخابات

43:16