بخش هنری
آموزش شال سر

آموزش شال سر

12:00

جای خلال دندان

جای خلال دندان

10:47

روبان دوزی

روبان دوزی

17:43

ادامه  آموزش دوخت گیپور

ادامه آموزش دوخت گیپور

14:02

ادامه بحث دوخت چهل تکه دوزی

ادامه بحث دوخت چهل تکه دوزی

12:05

دوخت پیراهن

دوخت پیراهن

11:05

آموزش دیش گاردن طبقاتی

آموزش دیش گاردن طبقاتی

14:10

بلوز آستین کیمونو

بلوز آستین کیمونو

10:29

گیپور بافی

گیپور بافی

12:10

تکه دوزی

تکه دوزی

14:18

ادامه آموزش پتینه کاری

ادامه آموزش پتینه کاری

13:20

ادامه ساخت سبد بافتنی

ادامه ساخت سبد بافتنی

11:58

آموزش پتینه کاری

آموزش پتینه کاری

12:07

آموزش گل رز

آموزش گل رز

15:03

شفق دوزی

شفق دوزی

12:12

ادامه بافت کیف (بافتنی )

ادامه بافت کیف (بافتنی )

12:01

ادامه ساخت ماکت غذا

ادامه ساخت ماکت غذا

10:35

آموزش کیف بافتنی

آموزش کیف بافتنی

16:07

ساخت ماکت غذا

ساخت ماکت غذا

12:06

آموزش رزین کاری

آموزش رزین کاری

12:19

چهل تکه دوزی

چهل تکه دوزی

15:18

آموزش بافتنی

آموزش بافتنی

14:06

آموزش سبد بافتنی

آموزش سبد بافتنی

11:15

آموزش عروسک خمیری

آموزش عروسک خمیری

13:05

ساخت مجسمه خمیری

ساخت مجسمه خمیری

10:53

آموزش چهت تکه دوزی

آموزش چهت تکه دوزی

09:28

آموزش درست کردن مگنت سیب با خمیر

آموزش درست کردن مگنت سیب با خمیر

15:03

آموزش دوخت کیف چرم

آموزش دوخت کیف چرم

08:53

تکنیک نما سنگ

تکنیک نما سنگ

15:44

آموزش دوخت کیف چرم

آموزش دوخت کیف چرم

11:05