بخش هنری
هفت سین

هفت سین

10:51

کاکتوس گل دار

کاکتوس گل دار

07:51

ساخت ساعت

ساخت ساعت

18:39

نقطه کوبی

نقطه کوبی

07:50

شکوفه بهاری

شکوفه بهاری

10:07

ماکت سالاد فصل

ماکت سالاد فصل

09:44

دور گیر با تیوپ

دور گیر با تیوپ

14:54

دوخت دامن

دوخت دامن

08:18

لباس محلی

لباس محلی

08:37

کاکتوس خمیری

کاکتوس خمیری

06:57

سبزه مرکبات

سبزه مرکبات

09:57

ساخت ساعت

ساخت ساعت

18:48

آموزش پانچو

آموزش پانچو

09:52

طراحی سرامیک با پوست تخم مرغ

طراحی سرامیک با پوست تخم مرغ

07:06

بافت دامن

بافت دامن

12:13

ماگ عروسکی

ماگ عروسکی

06:25

آموزش سجاده

آموزش سجاده

13:05

زیور آلات ربانی

زیور آلات ربانی

08:51

رنگ آمیزی سفال

رنگ آمیزی سفال

06:21

پتو نوزاد

پتو نوزاد

09:55

تزئین شیشه

تزئین شیشه

07:45

کیف دستی چرم -قسمت سوم

کیف دستی چرم -قسمت سوم

10:40

آموزش گل های روبانی

آموزش گل های روبانی

08:15

جیب فیل تاب

جیب فیل تاب

10:36

تقسیم بندی یقه

تقسیم بندی یقه

11:23

آجیل خمیری

آجیل خمیری

07:50

کیف دستی چرم -قسمت دوم

کیف دستی چرم -قسمت دوم

13:02

تکنیک رنگ جوهر

تکنیک رنگ جوهر

10:45

کاهو و تربچه خمیری

کاهو و تربچه خمیری

15:04

یقه حجاب بافت

یقه حجاب بافت

16:20