سال جهش تولید
بخش هنری
رومیزی طرح پاییزی

رومیزی طرح پاییزی

تعداد بازدید: 3247

تلاریوم-قسمت 1

تلاریوم-قسمت 1

تعداد بازدید: 3188

کاسه سفال

کاسه سفال

تعداد بازدید: 3190

قیر ریزی در قلم زنی

قیر ریزی در قلم زنی

تعداد بازدید: 3191

آموزش بشقاب سفال

آموزش بشقاب سفال

تعداد بازدید: 3209

کاسه انگشتی

کاسه انگشتی

تعداد بازدید: 3214

قلم زنی روی مس

قلم زنی روی مس

تعداد بازدید: 3233

هنر سفال

هنر سفال

تعداد بازدید: 3242

ماکت کلم پلو

ماکت کلم پلو

تعداد بازدید: 3260

جا میوه ای کاغذی

جا میوه ای کاغذی

تعداد بازدید: 3253

دور گیر زدن با حامل

دور گیر زدن با حامل

تعداد بازدید: 3312

آرامش

آرامش

تعداد بازدید: 3242

محفظه ماسک

محفظه ماسک

تعداد بازدید: 3302

دو روش دور گیر زدن

دو روش دور گیر زدن

تعداد بازدید: 3343

دخالت بی جا

دخالت بی جا

تعداد بازدید: 3222

گیره ماسک برای راحتی گوش

گیره ماسک برای راحتی گوش

تعداد بازدید: 3381

دورگیر زدن

دورگیر زدن

تعداد بازدید: 3322

جاشمعی بازیافتی

جاشمعی بازیافتی

تعداد بازدید: 3265

وقتی میخندی

وقتی میخندی

تعداد بازدید: 3239

جا ادویه ای

جا ادویه ای

تعداد بازدید: 3374

جا مدادی شیشه ای

جا مدادی شیشه ای

تعداد بازدید: 3264

گلدان آویز

گلدان آویز

تعداد بازدید: 3328

پرنیا باقری

پرنیا باقری

تعداد بازدید: 3238

شیراز میگن نازه

شیراز میگن نازه

تعداد بازدید: 3257

گلدون دیواری

گلدون دیواری

تعداد بازدید: 3353

ساخت گلدون

ساخت گلدون

تعداد بازدید: 3296

تغییر فاو رنگ ویترای

تغییر فاو رنگ ویترای

تعداد بازدید: 3389

کاج مطبق

کاج مطبق

تعداد بازدید: 3376

ورق طلا روی چوب و شیشه

ورق طلا روی چوب و شیشه

تعداد بازدید: 3358

ماکت بستنی

ماکت بستنی

تعداد بازدید: 3379