جهش تولید با مشارکت مردم
بخش هنری
هنرمند نقاش

هنرمند نقاش

تعداد بازدید: 1641

الخُلُق

الخُلُق

تعداد بازدید: 2383

  با زوج هنری کارآفرین

  با زوج هنری کارآفرین

تعداد بازدید: 2015

دکوراسیون منزل

دکوراسیون منزل

تعداد بازدید: 2634

 کسب و کارِ سبز خانم طباطبایی

 کسب و کارِ سبز خانم طباطبایی

تعداد بازدید: 1695

کارگاه کوچ من

کارگاه کوچ من

تعداد بازدید: 3599

کارگاه قلم زنی

کارگاه قلم زنی

تعداد بازدید: 1805

 نقاله خوانی  جنگ خندق

 نقاله خوانی  جنگ خندق

تعداد بازدید: 3839

بانوان کار آفرین

بانوان کار آفرین

تعداد بازدید: 2902

لحظاتی با نوجوانان باستانی کار

لحظاتی با نوجوانان باستانی کار

تعداد بازدید: 2339

تزیین حنا برای مراسم حنابندان

تزیین حنا برای مراسم حنابندان

تعداد بازدید: 4335

مینا کاری روی سفال

مینا کاری روی سفال

تعداد بازدید: 2384

کار گاه خانوادگی کوچک

کار گاه خانوادگی کوچک

تعداد بازدید: 4882

از هر انگشتش یه هنر میریزه

از هر انگشتش یه هنر میریزه

تعداد بازدید: 4969

 هنرمندی با بیماری خاص  و هنری خاص

 هنرمندی با بیماری خاص  و هنری خاص

تعداد بازدید: 4491

دو بانوی هنرمند

دو بانوی هنرمند

تعداد بازدید: 2021

خانه ای روستایی با بانویی سخت کوش

خانه ای روستایی با بانویی سخت کوش

تعداد بازدید: 5033

دستان هنرمندی که قهرمانان را به تصویر میکشد

دستان هنرمندی که قهرمانان را به تصویر میکشد

تعداد بازدید: 918

 تابلو فرش های زیبا و چشم نواز

 تابلو فرش های زیبا و چشم نواز

تعداد بازدید: 3733

پیرمرد باغبان

پیرمرد باغبان

تعداد بازدید: 4207

 سفر به دشت ارژن با بی بی همدم

 سفر به دشت ارژن با بی بی همدم

تعداد بازدید: 3378

 خانواده هنری

 خانواده هنری

تعداد بازدید: 3100

هنر مینا کاری

هنر مینا کاری

تعداد بازدید: 1099

هنرمند گوهر شناس

هنرمند گوهر شناس

تعداد بازدید: 4199

 مواظب قلب گل و گیاه تون باشید

 مواظب قلب گل و گیاه تون باشید

تعداد بازدید: 2068

هنرمندی از دیار مرودشت

هنرمندی از دیار مرودشت

تعداد بازدید: 3046

عشق های قدیمی

عشق های قدیمی

تعداد بازدید: 2389

هنر قلم زنی شیراز

هنر قلم زنی شیراز

تعداد بازدید: 4820

کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ

تعداد بازدید: 2749

حاشیه دوزی

حاشیه دوزی

تعداد بازدید: 4463