بخش هنری
ادامه بافت کیف (بافتنی )

ادامه بافت کیف (بافتنی )

12:01

ادامه ساخت ماکت غذا

ادامه ساخت ماکت غذا

10:35

آموزش کیف بافتنی

آموزش کیف بافتنی

16:07

ساخت ماکت غذا

ساخت ماکت غذا

12:06

آموزش رزین کاری

آموزش رزین کاری

12:19

چهل تکه دوزی

چهل تکه دوزی

15:18

آموزش بافتنی

آموزش بافتنی

14:06

آموزش سبد بافتنی

آموزش سبد بافتنی

11:15

آموزش عروسک خمیری

آموزش عروسک خمیری

13:05

ساخت مجسمه خمیری

ساخت مجسمه خمیری

10:53

آموزش چهت تکه دوزی

آموزش چهت تکه دوزی

09:28

آموزش درست کردن مگنت سیب با خمیر

آموزش درست کردن مگنت سیب با خمیر

15:03

آموزش دوخت کیف چرم

آموزش دوخت کیف چرم

08:53

تکنیک نما سنگ

تکنیک نما سنگ

15:44

آموزش دوخت کیف چرم

آموزش دوخت کیف چرم

11:05

ادامه آموزش ساخت ساعت

ادامه آموزش ساخت ساعت

11:16

نحوه پرورش گیاه در آپارتمان

نحوه پرورش گیاه در آپارتمان

09:00

آموزش ساخت کاکتوس مصنوعی

آموزش ساخت کاکتوس مصنوعی

12:39

آموزش کیف دانشجویی چرمی

آموزش کیف دانشجویی چرمی

11:05

تل خمیری

تل خمیری

11:54

نحوه درست کردن قاب عکس

نحوه درست کردن قاب عکس

14:29

آموزش کار روی شیشه

آموزش کار روی شیشه

16:00

آموزش نحوه درست کردن گل کریستال

آموزش نحوه درست کردن گل کریستال

08:41

آموزش ساخت بدلیجات

آموزش ساخت بدلیجات

07:53

آموزش عروسک خمیری

آموزش عروسک خمیری

17:21

آموزش دوخت جیب در کاشانه مهر

آموزش دوخت جیب در کاشانه مهر

10:58

آموزش تکثیر گل کالانگوئه

آموزش تکثیر گل کالانگوئه

13:17

ادامه آموزش کار روی چوب

ادامه آموزش کار روی چوب

13:32

آموزش عروسک یخچالی در کاشانه مهر

آموزش عروسک یخچالی در کاشانه مهر

12:23

آموزش خیاطی ، تک پوش

آموزش خیاطی ، تک پوش

10:02