بخش هنری
نگهداری از گیاهان در زمستان

نگهداری از گیاهان در زمستان

07:20

عروسک ننه سرما

عروسک ننه سرما

13:32

آموزش ماکت غذا

آموزش ماکت غذا

13:52

آموزش سلیور-قسمت دوم

آموزش سلیور-قسمت دوم

10:58

سرمه دوزی-اجرای طرح

سرمه دوزی-اجرای طرح

11:45

ویدیو ادامه آموزش هنر دکوپاژ

ویدیو ادامه آموزش هنر دکوپاژ

09:26

نگهداری از گیاهان خانگی

نگهداری از گیاهان خانگی

11:55

آموزش دوخت چادر زنانه

آموزش دوخت چادر زنانه

14:05

آموزش کار با نمد - رو فرشی نمدی

آموزش کار با نمد - رو فرشی نمدی

10:06

ویدیو آموزشی ساخت ماکت دوپیازه آلو

ویدیو آموزشی ساخت ماکت دوپیازه آلو

11:48

آموزش کیف با طرح گلیم

آموزش کیف با طرح گلیم

15:21

آموزش کار با نمد

آموزش کار با نمد

06:46

آموزش بافت شال سه گوش

آموزش بافت شال سه گوش

14:03

چهل تکه دوزی روی چرم

چهل تکه دوزی روی چرم

11:14

دامن پیلی دار

دامن پیلی دار

15:03

آموزش شال سر

آموزش شال سر

12:00

جای خلال دندان

جای خلال دندان

10:47

روبان دوزی

روبان دوزی

17:43

ادامه  آموزش دوخت گیپور

ادامه آموزش دوخت گیپور

14:02

ادامه بحث دوخت چهل تکه دوزی

ادامه بحث دوخت چهل تکه دوزی

12:05

دوخت پیراهن

دوخت پیراهن

11:05

آموزش دیش گاردن طبقاتی

آموزش دیش گاردن طبقاتی

14:10

بلوز آستین کیمونو

بلوز آستین کیمونو

10:29

گیپور بافی

گیپور بافی

12:10

تکه دوزی

تکه دوزی

14:18

ادامه آموزش پتینه کاری

ادامه آموزش پتینه کاری

13:20

ادامه ساخت سبد بافتنی

ادامه ساخت سبد بافتنی

11:58

آموزش پتینه کاری

آموزش پتینه کاری

12:07

آموزش گل رز

آموزش گل رز

15:03

شفق دوزی

شفق دوزی

12:12