تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
بخش هنری
آموزش دو مدل دستگیره آشپزخانه

آموزش دو مدل دستگیره آشپزخانه

تعداد بازدید: 5705

آموزش خطاطی آیات قرآن

آموزش خطاطی آیات قرآن

تعداد بازدید: 5687

جانماز با هنر سوخته نگاری

جانماز با هنر سوخته نگاری

تعداد بازدید: 5745

دوخت چادر

دوخت چادر

تعداد بازدید: 5757

گل کالیسیا

گل کالیسیا

تعداد بازدید: 5702

خطاطی زیارت نامه

خطاطی زیارت نامه

تعداد بازدید: 5699

کیف تابستانه

کیف تابستانه

تعداد بازدید: 5762

ماکت بستنی

ماکت بستنی

تعداد بازدید: 5742

لباس قشقایی

لباس قشقایی

تعداد بازدید: 5749

مقنعه بازیگری-قسمت دوم

مقنعه بازیگری-قسمت دوم

تعداد بازدید: 5746

آیه ولایت

آیه ولایت

تعداد بازدید: 5720

آلترناترا

آلترناترا

تعداد بازدید: 5731

جَرگه بافی

جَرگه بافی

تعداد بازدید: 5821

مقنعه بازیگری

مقنعه بازیگری

تعداد بازدید: 5797

آلترناترا

آلترناترا

تعداد بازدید: 5742

آموزش گلدوزی

آموزش گلدوزی

تعداد بازدید: 5873

پنجره ویترای

پنجره ویترای

تعداد بازدید: 5765

تزیین شال و روسری

تزیین شال و روسری

تعداد بازدید: 5797

ماکت غذا

ماکت غذا

تعداد بازدید: 5775

گیاه آکوبا

گیاه آکوبا

تعداد بازدید: 5744

کودکان خوش زبان

کودکان خوش زبان

تعداد بازدید: 5749

ترانه محلی لری

ترانه محلی لری

تعداد بازدید: 5747

هنرمند لر

هنرمند لر

تعداد بازدید: 5768

جا دستمال کاغذی موتیف-قسمت 2

جا دستمال کاغذی موتیف-قسمت 2

تعداد بازدید: 5768

کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ

تعداد بازدید: 5732

آموزش لباس و یقه دخترانه

آموزش لباس و یقه دخترانه

تعداد بازدید: 5777

ادامه کیف مدارک

ادامه کیف مدارک

تعداد بازدید: 5757

ادامه آموزش کلاه تابستانه

ادامه آموزش کلاه تابستانه

تعداد بازدید: 5787

جا دستمال کاغذی موتیف

جا دستمال کاغذی موتیف

تعداد بازدید: 5814

منبت کاری

منبت کاری

تعداد بازدید: 5754