سال جهش تولید
بخش هنری
دور گیر زدن با تیوپ

دور گیر زدن با تیوپ

تعداد بازدید: 4361

سایه روشن در ویترای

سایه روشن در ویترای

تعداد بازدید: 4381

اندازه گیری و الگوی بالا تنه

اندازه گیری و الگوی بالا تنه

تعداد بازدید: 4460

آموزش دورگیر زدن

آموزش دورگیر زدن

تعداد بازدید: 4445

تابلو کهکشانی

تابلو کهکشانی

تعداد بازدید: 4424

جعبه قرآن رزینی

جعبه قرآن رزینی

تعداد بازدید: 4428

ظروف رزینی

ظروف رزینی

تعداد بازدید: 4505

کاکتوس خمیری

کاکتوس خمیری

تعداد بازدید: 4466

کاکتوس گلدار

کاکتوس گلدار

تعداد بازدید: 4427

پته دوزی -دوخت دایره

پته دوزی -دوخت دایره

تعداد بازدید: 4477

دکوپاژ با ورق ترنسفر

دکوپاژ با ورق ترنسفر

تعداد بازدید: 4436

آموزش کدگذاری در فرش بافی

آموزش کدگذاری در فرش بافی

تعداد بازدید: 3231

پته دوزی

پته دوزی

تعداد بازدید: 3255

کاکتوس خمیری

کاکتوس خمیری

تعداد بازدید: 3318

شیرینی خوری رزینی

شیرینی خوری رزینی

تعداد بازدید: 3382

چله کشی

چله کشی

تعداد بازدید: 3244

فرش و تابلو فرش

فرش و تابلو فرش

تعداد بازدید: 3292

پتینه دوزی

پتینه دوزی

تعداد بازدید: 3591

ساخت تراریوم

ساخت تراریوم

تعداد بازدید: 3336

سجاده هویه کاری

سجاده هویه کاری

تعداد بازدید: 3338

تکمیل رومیزی چهل تیکه

تکمیل رومیزی چهل تیکه

تعداد بازدید: 3397

رومیزی چهل تیکه

رومیزی چهل تیکه

تعداد بازدید: 3467

تراریوم - قسمت 2

تراریوم - قسمت 2

تعداد بازدید: 3339

رومیزی طرح پاییزی

رومیزی طرح پاییزی

تعداد بازدید: 3850

تلاریوم-قسمت 1

تلاریوم-قسمت 1

تعداد بازدید: 3333

کاسه سفال

کاسه سفال

تعداد بازدید: 3262

قیر ریزی در قلم زنی

قیر ریزی در قلم زنی

تعداد بازدید: 3269

آموزش بشقاب سفال

آموزش بشقاب سفال

تعداد بازدید: 3278

کاسه انگشتی

کاسه انگشتی

تعداد بازدید: 3264

قلم زنی روی مس

قلم زنی روی مس

تعداد بازدید: 3303