برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
هفت سین

هفت سین

10:51

دلبستگی و همبستگی

دلبستگی و همبستگی

16:05

مربای سیب و گوجه

مربای سیب و گوجه

10:54

روش های موفقیت در زندگی

روش های موفقیت در زندگی

12:34

کاکتوس گل دار

کاکتوس گل دار

07:51

همبر گر لقمه ای

همبر گر لقمه ای

10:55

دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب

دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب

16:30

ساخت ساعت

ساخت ساعت

18:39

آموزش ژله تزریقی

آموزش ژله تزریقی

14:27

دست آورد های پزشکی انقلاب اسلامی

دست آورد های پزشکی انقلاب اسلامی

21:39

لجبازی در کودکان-قسمت دوم

لجبازی در کودکان-قسمت دوم

09:04

نقطه کوبی

نقطه کوبی

07:50

پیکلت میگو

پیکلت میگو

12:30

شکوفه بهاری

شکوفه بهاری

10:07

دسر بشقابی فرانسوی

دسر بشقابی فرانسوی

10:50

ماکت سالاد فصل

ماکت سالاد فصل

09:44

بهداشت خواب-قسمت سوم

بهداشت خواب-قسمت سوم

15:04

پلو یونانی

پلو یونانی

11:02

سندروم روده تحریک پذیر

سندروم روده تحریک پذیر

15:12

دور گیر با تیوپ

دور گیر با تیوپ

14:54

سوپ کرم اسفناج

سوپ کرم اسفناج

08:02

کیسه صفرا

کیسه صفرا

14:05

دوخت دامن

دوخت دامن

08:18

خوراک سیب زمینی بنفش

خوراک سیب زمینی بنفش

11:10

لباس محلی

لباس محلی

08:37

آش دوغ محلی

آش دوغ محلی

09:14

لجبازی در کودکان

لجبازی در کودکان

15:17

کاکتوس خمیری

کاکتوس خمیری

06:57

کرم اناناس

کرم اناناس

11:05

بهداشت خواب-قسمت دوم

بهداشت خواب-قسمت دوم

14:44