برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
ادامه بافت کیف (بافتنی )

ادامه بافت کیف (بافتنی )

12:01

کیک هویج

کیک هویج

15:10

آموزش ریاضیات

آموزش ریاضیات

11:26

ادامه ساخت ماکت غذا

ادامه ساخت ماکت غذا

10:35

آموزش برگر بوقلمون

آموزش برگر بوقلمون

18:35

لبخند و شادی در خانواده

لبخند و شادی در خانواده

19:51

گراتن مرغ و ماکارونی

گراتن مرغ و ماکارونی

12:59

آموزش کیف بافتنی

آموزش کیف بافتنی

16:07

آموزش هورای ماهی ، نوعی غذای محلی بندر عباس

آموزش هورای ماهی ، نوعی غذای محلی بندر عباس

19:56

ساخت ماکت غذا

ساخت ماکت غذا

12:06

لبخند در خانواده

لبخند در خانواده

15:53

لبخند در خانواده

لبخند در خانواده

15:53

تارت انجیر

تارت انجیر

16:38

آموزش رزین کاری

آموزش رزین کاری

12:19

شادی و لبخند

شادی و لبخند

18:04

شورینی مرغ

شورینی مرغ

21:25

چهل تکه دوزی

چهل تکه دوزی

15:18

آموزش کیک مرغ

آموزش کیک مرغ

12:19

آموزش بافتنی

آموزش بافتنی

14:06

آموزش کوکو سبزی پنیری

آموزش کوکو سبزی پنیری

18:05

آموزش کیک گرد

آموزش کیک گرد

04:01

آموزش سبد بافتنی

آموزش سبد بافتنی

11:15

آموزش ریاضیات

آموزش ریاضیات

11:44

کیک شکلاتی بدون گلوتن

کیک شکلاتی بدون گلوتن

16:21

آموزش عروسک خمیری

آموزش عروسک خمیری

13:05

آموزش کرم زردالو

آموزش کرم زردالو

12:05

روان شناسی همسر

روان شناسی همسر

17:23

ساخت مجسمه خمیری

ساخت مجسمه خمیری

10:53

ران مرغ پر شده با سبزیجات

ران مرغ پر شده با سبزیجات

14:36

آموزش چهت تکه دوزی

آموزش چهت تکه دوزی

09:28