گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
نماز جمعه 9 آذر

نماز جمعه 9 آذر

49:40

نماز جمعه 25 آبان

نماز جمعه 25 آبان

45:26

نماز جمعه 18 آبان

نماز جمعه 18 آبان

48:54

نماز جمعه 11 آبان

نماز جمعه 11 آبان

05:03

نماز جمعه 4 آبان

نماز جمعه 4 آبان

42:47

نماز جمعه 27 مهر

نماز جمعه 27 مهر

49:31

نماز جمعه 20 مهر ماه

نماز جمعه 20 مهر ماه

47:45

نماز جمعه 13 مهر

نماز جمعه 13 مهر

52:10

نماز جمعه 6 مهر

نماز جمعه 6 مهر

50:21

نماز جمعه 23 شهریور

نماز جمعه 23 شهریور

48:34

نماز جمعه 16 شهریور

نماز جمعه 16 شهریور

45:04

نماز جمعه 9 شهریور

نماز جمعه 9 شهریور

41:07

نما جمعه 2 شهریور

نما جمعه 2 شهریور

44:27

نماز جمعه 26 مرداد

نماز جمعه 26 مرداد

48:13

نماز جمعه 19 مرداد

نماز جمعه 19 مرداد

45:48

نماز جمعه 12 مرداد

نماز جمعه 12 مرداد

45:30

نماز جمعه 5 مرداد

نماز جمعه 5 مرداد

55:27

نماز جمعه 29 تیر

نماز جمعه 29 تیر

45:38

نماز جمعه 22 تیر

نماز جمعه 22 تیر

48:02

نماز جمعه 15 تیر

نماز جمعه 15 تیر

50:27

نماز جمعه 8 تیر

نماز جمعه 8 تیر

41:21

نماز جمعه 1 تیر

نماز جمعه 1 تیر

28:49

نماز جمعه 18 خرداد

نماز جمعه 18 خرداد

39:29

نماز جمعه 11 خرداد

نماز جمعه 11 خرداد

44:16

نماز جمعه 4 خرداد

نماز جمعه 4 خرداد

48:31

گلبانگ وحدت

گلبانگ وحدت

35:58

نماز جمعه 21 اردیبهشت

نماز جمعه 21 اردیبهشت

34:39

نماز جمعه 14 اردیبهشت

نماز جمعه 14 اردیبهشت

42:34

نماز جمعه 7 اردیبهشت

نماز جمعه 7 اردیبهشت

34:19

نماز جمعه 31 فروردین

نماز جمعه 31 فروردین

45:40