گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
نماز جمعه شیراز

نماز جمعه شیراز

23:42

نماز جمعه 20 بهمن

نماز جمعه 20 بهمن

40:20

نماز جمعه 13 بهمن

نماز جمعه 13 بهمن

47:31

نماز جمعه 6 بهمن

نماز جمعه 6 بهمن

33:29

نماز جمعه29 دی

نماز جمعه29 دی

35:01

نماز جمعه 22 دی

نماز جمعه 22 دی

38:44

نماز جمعه 15 دی

نماز جمعه 15 دی

44:56

نماز جمعه 8 دی

نماز جمعه 8 دی

44:47

نماز جمعه 24 آذر

نماز جمعه 24 آذر

41:36

نماز جمعه 17 آذر

نماز جمعه 17 آذر

41:12

گلبانگ وحدت- 19 آبان

گلبانگ وحدت- 19 آبان

47:21

گلبانگ وحدت- 12 آبان

گلبانگ وحدت- 12 آبان

38:29

گلبانگ وحدت - 5آبان

گلبانگ وحدت - 5آبان

40:39

گلبانگ وحدت - 21 مهر

گلبانگ وحدت - 21 مهر

41:45