نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
مرد می خواهد

مرد می خواهد

03:35

ایستاده ایم

ایستاده ایم

05:42

مداحی شهادت امام سجاد (ع)

مداحی شهادت امام سجاد (ع)

07:54

خلیج فارس

خلیج فارس

04:10

عمار داره این خاک

عمار داره این خاک

03:58

اولین بارون پاییز

اولین بارون پاییز

03:00

ماه و ماهی

ماه و ماهی

04:32

زیارت وارث

زیارت وارث

10:58

ماه زیبا

ماه زیبا

04:55

تواشیح محرم

تواشیح محرم

04:25

غروب فرشچیان

غروب فرشچیان

02:15

نی نوازی محرم

نی نوازی محرم

13:49

یک نیزه بالاتر

یک نیزه بالاتر

02:42

مضمون گل سرخ

مضمون گل سرخ

06:17

جوان کربلا

جوان کربلا

05:16

فصل علمدار

فصل علمدار

04:51

دفاع از حرم

دفاع از حرم

04:48

پلاک

پلاک

02:05

مرثیه خوانی

مرثیه خوانی

04:38

مارش نظامی

مارش نظامی

03:30

تب هجران

تب هجران

04:22

شیعیان از نو شد ماه محرم

شیعیان از نو شد ماه محرم

05:31

عطر خاطره

عطر خاطره

03:25

یاد دادی

یاد دادی

02:15

شهر راز

شهر راز

03:03

تو فقط عشق

تو فقط عشق

02:34

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

02:29

تصنیف نردبان آسمان

تصنیف نردبان آسمان

07:23

دف نوازی

دف نوازی

01:50

معين گلدان

معين گلدان

03:47