طنز و سرگرمی
طنز مراد

طنز مراد

02:18

مسابقه شیرازی

مسابقه شیرازی

05:29

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغر اقو با موضوع  فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغر اقو با موضوع فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

بخش دوم آیتم دور

بخش دوم آیتم دور

خاطرات شیرین علیرضا خمسه

خاطرات شیرین علیرضا خمسه

خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

بخش اول آیتم دور

بخش اول آیتم دور

بیننده آیتم دور باشید در خوشاشیراز

بیننده آیتم دور باشید در خوشاشیراز

مشاعره در برنامه خوشاشیراز

مشاعره در برنامه خوشاشیراز

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت اول

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت اول

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع  ارزش دلار

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار

شکر خند 17 فروردین

شکر خند 17 فروردین

36:49

شکر خند 15 فروردین

شکر خند 15 فروردین

33:45

شکر خند 14 فروردین

شکر خند 14 فروردین

30:17

مهریه

مهریه

04:52

مشاعره با کلمات

مشاعره با کلمات

04:24

شعر خوانی طنز

شعر خوانی طنز

08ک34

مشاعره

مشاعره

08:10

لطفه گویی

لطفه گویی

02:28

جهیزیه عروس

جهیزیه عروس

05:18