سال جهش تولید
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4483

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3712

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3688

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3710

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4190

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3587

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3953

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3786

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3738

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3713

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3747

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4078

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3669

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3916

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3563

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3854

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3715

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5065

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 3975

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3715

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3635

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3899

عید

عید

تعداد بازدید: 3863

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4171

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3852

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3880

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3677

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3823

حیک

حیک

تعداد بازدید: 19033

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3625