مهار تورم، رشد تولید
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 5008

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 4163

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 4166

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 4110

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4795

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 4005

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4371

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4392

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 4154

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 4188

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4183

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4528

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 4041

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4382

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3931

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4389

از اول

از اول

تعداد بازدید: 4107

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5641

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4439

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 4093

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3996

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4327

عید

عید

تعداد بازدید: 4285

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4579

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4223

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4292

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 4067

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4180

حیک

حیک

تعداد بازدید: 21171

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3995