رونق اقتصادی
به وقت ترانه
قلب ساعتی

قلب ساعتی

03:17

کجایی

کجایی

03:41

گریه یواشکی

گریه یواشکی

04:01

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

02:55

بلرزون

بلرزون

03:17

عاشق شدم من

عاشق شدم من

03:27

منو ببخش

منو ببخش

01:49

روزا میگذرن

روزا میگذرن

03:03

قدم میزنم

قدم میزنم

03:22

دلگیرم

دلگیرم

03:46

پریزاد

پریزاد

03:09

تویی تو

تویی تو

03:03

دوباره تو

دوباره تو

03:59

پیر شدم

پیر شدم

02:55

سی سالگی

سی سالگی

04:02

از اول

از اول

03:15

آی دل خودم

آی دل خودم

02:40

مه دخت

مه دخت

03:08

حاکم احساس

حاکم احساس

02:54

شاید

شاید

04:16

اشتیاق

اشتیاق

03:08

عید

عید

02:47

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

02:59

آخرین منجی

آخرین منجی

06:05

دوران عاشقی

دوران عاشقی

03:02

روزگار

روزگار

02:40

حیک

حیک

03:15

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

02:40

گونه

گونه

02:37