تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4619

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3806

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3794

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3812

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4281

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3680

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4055

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3979

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3833

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3802

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3856

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4198

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3783

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4029

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3669

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3967

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3838

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5184

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4075

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3814

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3733

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4034

عید

عید

تعداد بازدید: 3977

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4291

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3947

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4004

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3774

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3925

حیک

حیک

تعداد بازدید: 19741

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3726