سال جهش تولید
به وقت ترانه
قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3547

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3532

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3569

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4013

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3452

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3772

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3610

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3580

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3553

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3593

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 3883

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3514

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3753

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3439

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3696

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3555

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 4832

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 3813

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3555

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3493

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3717

عید

عید

تعداد بازدید: 3691

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 3967

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3702

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3696

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3535

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3671

حیک

حیک

تعداد بازدید: 17788

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3497

گونه

گونه

تعداد بازدید: 3755