مهار تورم، رشد تولید
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 5117

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 4258

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 4268

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 4234

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4906

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 4113

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4459

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4474

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 4249

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 4284

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4288

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4649

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 4158

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4505

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 4048

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4514

از اول

از اول

تعداد بازدید: 4225

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5762

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4553

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 4186

شاید

شاید

تعداد بازدید: 4117

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4447

عید

عید

تعداد بازدید: 4426

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4725

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4343

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4434

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 4179

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4292

حیک

حیک

تعداد بازدید: 21408

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 4105