تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4799

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3981

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3956

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3952

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4587

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3805

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4217

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4178

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3985

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3982

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4028

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4365

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3893

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4177

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3787

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4182

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3959

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5442

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4266

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3959

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3853

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4156

عید

عید

تعداد بازدید: 4099

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4411

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4077

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4147

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3910

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4051

حیک

حیک

تعداد بازدید: 20691

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3846