سال جهش تولید
به وقت ترانه
قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3473

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3475

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3513

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 3930

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3402

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3676

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3536

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3514

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3493

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3533

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 3794

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3453

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3684

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3401

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3646

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3498

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 4711

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 3748

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3497

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3442

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3621

عید

عید

تعداد بازدید: 3594

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 3868

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3631

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3604

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3472

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3591

حیک

حیک

تعداد بازدید: 16786

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3442

گونه

گونه

تعداد بازدید: 3684