تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4898

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 4065

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 4058

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 4021

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4717

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3877

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4294

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4303

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 4060

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 4067

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 4107

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4440

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3960

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4275

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3854

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4284

از اول

از اول

تعداد بازدید: 4032

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5544

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4360

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 4021

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3914

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4230

عید

عید

تعداد بازدید: 4187

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4489

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 4145

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4216

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3980

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 4112

حیک

حیک

تعداد بازدید: 20989

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3908