سال جهش تولید
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4379

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3625

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3607

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3625

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4106

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3509

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3869

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3696

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3658

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3630

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3658

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 3988

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3585

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3834

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3482

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3774

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3630

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 4974

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 3891

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3625

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3552

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3810

عید

عید

تعداد بازدید: 3770

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4071

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3771

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3790

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3593

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3741

حیک

حیک

تعداد بازدید: 18575

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3546