تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4692

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3888

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3853

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3868

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4359

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3734

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4129

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 4044

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3895

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3886

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3943

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4260

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3835

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4086

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3720

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 4062

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3890

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5297

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4138

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3877

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3779

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4090

عید

عید

تعداد بازدید: 4026

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4349

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3993

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 4063

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3829

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3987

حیک

حیک

تعداد بازدید: 20198

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3774