سال جهش تولید
به وقت ترانه
قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3587

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3570

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3605

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4069

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3482

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 3835

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3661

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3625

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3598

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3624

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 3952

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3557

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 3804

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3463

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3754

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3606

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 4937

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 3871

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3604

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3531

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 3785

عید

عید

تعداد بازدید: 3746

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4035

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3753

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3759

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3572

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3719

حیک

حیک

تعداد بازدید: 18243

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3527

گونه

گونه

تعداد بازدید: 3794