برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
قرعه کشی دوچرخه

قرعه کشی دوچرخه

14:34

هفت سین

هفت سین

10:51

دلبستگی و همبستگی

دلبستگی و همبستگی

16:05

مربای سیب و گوجه

مربای سیب و گوجه

10:54

مچ انداختن

مچ انداختن

02:29

برف بازی

برف بازی

06:00

روش های موفقیت در زندگی

روش های موفقیت در زندگی

12:34

کاکتوس گل دار

کاکتوس گل دار

07:51

همبر گر لقمه ای

همبر گر لقمه ای

10:55

دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب

دستاوردهای چهل ساله ی انقلاب

16:30

ساخت ساعت

ساخت ساعت

18:39

آموزش ژله تزریقی

آموزش ژله تزریقی

14:27

دست آورد های پزشکی انقلاب اسلامی

دست آورد های پزشکی انقلاب اسلامی

21:39

لجبازی در کودکان-قسمت دوم

لجبازی در کودکان-قسمت دوم

09:04

نقطه کوبی

نقطه کوبی

07:50

پیکلت میگو

پیکلت میگو

12:30

شکوفه بهاری

شکوفه بهاری

10:07

دسر بشقابی فرانسوی

دسر بشقابی فرانسوی

10:50

ماکت سالاد فصل

ماکت سالاد فصل

09:44

بهداشت خواب-قسمت سوم

بهداشت خواب-قسمت سوم

15:04

پلو یونانی

پلو یونانی

11:02

سندروم روده تحریک پذیر

سندروم روده تحریک پذیر

15:12

دور گیر با تیوپ

دور گیر با تیوپ

14:54

سوپ کرم اسفناج

سوپ کرم اسفناج

08:02

کیسه صفرا

کیسه صفرا

14:05

دوخت دامن

دوخت دامن

08:18

خوراک سیب زمینی بنفش

خوراک سیب زمینی بنفش

11:10

سیما تیر انداز

سیما تیر انداز

32:54

حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی

حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی

22:10

ممنونم

ممنونم

02:05