برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
دامن شلواری

دامن شلواری

09:00

کیک گیلاس

کیک گیلاس

15:21

آسم

آسم

11:43

کنترل قیمت در بازار

کنترل قیمت در بازار

13:02

انواع کم خونی

انواع کم خونی

44:12

شیراز کاکو جات سبزه

شیراز کاکو جات سبزه

04:59

دسته گل عروس

دسته گل عروس

11:18

بچه لوس

بچه لوس

20:34

دلمه برگ مو

دلمه برگ مو

14:57

چالش کشاورزی فارس

چالش کشاورزی فارس

20:29

قاب آینه

قاب آینه

13:26

اوقات فراغت فرزندان در تابستان-قسمت دوم

اوقات فراغت فرزندان در تابستان-قسمت دوم

18:27

میگو پلو

میگو پلو

18:38

پتینه ورق طلا

پتینه ورق طلا

09:36

کرم چیز انبه

کرم چیز انبه

10:22

بخش دوم گفتگو با علی انصاریان

بخش دوم گفتگو با علی انصاریان

موسیقی فوتبالی در خوشاشیراز

موسیقی فوتبالی در خوشاشیراز

بخش اول گفتگو با علی انصاریان

بخش اول گفتگو با علی انصاریان

اجرای ترانه حس من

اجرای ترانه حس من

آیتم  چهارسو خوشاشیراز

آیتم چهارسو خوشاشیراز

بخش دوم گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش دوم گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش اول گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش اول گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

13:23

اجرای گروه دف نوازی

اجرای گروه دف نوازی

شروع برنامه خوشاشیراز

شروع برنامه خوشاشیراز

سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

12:00

بهداشت فرآورده های لبنی

بهداشت فرآورده های لبنی

28:39

اوقات فراغت فرزندان در تابستان

اوقات فراغت فرزندان در تابستان

17:35

سوخته نگاری روی جانماز-قسمت دوم

سوخته نگاری روی جانماز-قسمت دوم

14:53

رزت خرما

رزت خرما

19:24

همایش همسران شهدا

همایش همسران شهدا

10:37