برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
شب شعر عاشورا

شب شعر عاشورا

04:13

دکتر علی اصغر کریمی

دکتر علی اصغر کریمی

27:32

لشکر عشق

لشکر عشق

03:39

شیشه ی عطر

شیشه ی عطر

02:21

شیوع سرماخوردگی

شیوع سرماخوردگی

45:42

عصای سفید

عصای سفید

27:52

ایستاده ایم

ایستاده ایم

05:42

روز خدا

روز خدا

08:22

سیره امام سجاد (ع)

سیره امام سجاد (ع)

17:44

بقعه علی بن حمزه

بقعه علی بن حمزه

25:04

مداحی شهادت امام سجاد (ع)

مداحی شهادت امام سجاد (ع)

07:54

حکمت

حکمت

00:54

ترامپ و سخنانش

ترامپ و سخنانش

00:58

جانباز شیمیایی هنرمند

جانباز شیمیایی هنرمند

19:32

دکتر کوشکی و تحلیل سخنان ترامپ

دکتر کوشکی و تحلیل سخنان ترامپ

06:26

خلیج فارس

خلیج فارس

04:10

عمار داره این خاک

عمار داره این خاک

03:58

گلبانگ وحدت

گلبانگ وحدت

41:45

محله زرهی

محله زرهی

03:56

غار و رودخانه دهگردو

غار و رودخانه دهگردو

04:34

حافظ شناسی

حافظ شناسی

19:02

بزرگ داشت مقام حافظ

بزرگ داشت مقام حافظ

45:52

خورشید زاده

خورشید زاده

02:21

خانواده و کودک کم شنوا

خانواده و کودک کم شنوا

25:05

اکسیژن - روستای ده گردو

اکسیژن - روستای ده گردو

02:53

جای خلال دندان

جای خلال دندان

10:47

بهداشت روانی

بهداشت روانی

17:14

شیرازی پلو

شیرازی پلو

11:15

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

46:51

اولین بارون پاییز

اولین بارون پاییز

03:00