جهش تولید با مشارکت مردم
برنامه شمعدونی
آیتم اکسیژن روستای ده گردو

آیتم اکسیژن روستای ده گردو

تعداد بازدید: 5824

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

تعداد بازدید: 4675

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 4076

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3950

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 4000

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

تعداد بازدید: 4433

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

تعداد بازدید: 4023

طنز اصغر اقو با موضوع  فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغر اقو با موضوع فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

تعداد بازدید: 4107

تصاویر  ارسالی شما به شمعدونی

تصاویر ارسالی شما به شمعدونی

تعداد بازدید: 3935

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 4252

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

تعداد بازدید: 3898

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

تعداد بازدید: 3794

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

تعداد بازدید: 3851

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3788

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

تعداد بازدید: 3864

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3829

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

تعداد بازدید: 3807

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 4032

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3810

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

تعداد بازدید: 3868

آقای جوکار شهردار شهر میمند

آقای جوکار شهردار شهر میمند

تعداد بازدید: 5120

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

تعداد بازدید: 3980

دهه ی مهدویت مبارک باد

دهه ی مهدویت مبارک باد

تعداد بازدید: 3890

آیتم بچه محل

آیتم بچه محل

تعداد بازدید: 3863

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3911

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

تعداد بازدید: 3933

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

تعداد بازدید: 4576

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

تعداد بازدید: 3840

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

تعداد بازدید: 4265

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

تعداد بازدید: 4715