مهار تورم، رشد تولید
برنامه شمعدونی
آیتم اکسیژن روستای ده گردو

آیتم اکسیژن روستای ده گردو

تعداد بازدید: 5770

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

تعداد بازدید: 4621

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 4033

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3909

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 3945

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

تعداد بازدید: 4393

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

تعداد بازدید: 3982

طنز اصغر اقو با موضوع  فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغر اقو با موضوع فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

تعداد بازدید: 4070

تصاویر  ارسالی شما به شمعدونی

تصاویر ارسالی شما به شمعدونی

تعداد بازدید: 3894

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 4206

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

تعداد بازدید: 3847

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

تعداد بازدید: 3750

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

تعداد بازدید: 3811

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3743

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

تعداد بازدید: 3810

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3785

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

تعداد بازدید: 3770

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

تعداد بازدید: 3985

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3765

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

تعداد بازدید: 3825

آقای جوکار شهردار شهر میمند

آقای جوکار شهردار شهر میمند

تعداد بازدید: 5069

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

تعداد بازدید: 3943

دهه ی مهدویت مبارک باد

دهه ی مهدویت مبارک باد

تعداد بازدید: 3845

آیتم بچه محل

آیتم بچه محل

تعداد بازدید: 3818

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

تعداد بازدید: 3869

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

تعداد بازدید: 3888

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

تعداد بازدید: 4523

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

تعداد بازدید: 3801

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

تعداد بازدید: 4219

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

تعداد بازدید: 4675