برنامه شمعدونی
گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

13:03

آیتم بچه محل

آیتم بچه محل

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو و تکدی گری در سطح شهر

طنز اصغرآقو و تکدی گری در سطح شهر

آیتم اکسیژن

آیتم اکسیژن

اولین کارگاه فرهنگ و هنر برای دانش آموزان

اولین کارگاه فرهنگ و هنر برای دانش آموزان

بخش دوم گفتگوی معلم نمونه در شمعدونی

بخش دوم گفتگوی معلم نمونه در شمعدونی

نماهنگ با صدای مازیار فلاحی

نماهنگ با صدای مازیار فلاحی

معلم نمونه در شمعدونی

معلم نمونه در شمعدونی

مستند اصغراقو از اداره ی بوووق

مستند اصغراقو از اداره ی بوووق

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی قسمت دوم

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی قسمت دوم

مستند ساره جوانمردی بانوی قهرمان

مستند ساره جوانمردی بانوی قهرمان

بخش دوم گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

بخش دوم گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

بخش اول گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

بخش اول گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

دکتر سید سعید زاهد استاد دانشگاه

دکتر سید سعید زاهد استاد دانشگاه

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی

اخبار جشنواره فیلم فجر

اخبار جشنواره فیلم فجر

سرود وطنم پاره ی تنم گروه ناشنوایان

سرود وطنم پاره ی تنم گروه ناشنوایان

سرود ای ایران با اجرای گروه ناشنوایان

سرود ای ایران با اجرای گروه ناشنوایان

طنز لیلی و مجنون در برنامه ماه بهمن

طنز لیلی و مجنون در برنامه ماه بهمن

ترانه شیرازی با صدای بشیر علیزاده

ترانه شیرازی با صدای بشیر علیزاده

اخبار جشنواره فیلم فجر

اخبار جشنواره فیلم فجر

دکتر سروری جوان ترین نخبه شیرازی

دکتر سروری جوان ترین نخبه شیرازی

اخبار جشنواره فیلم فجر

اخبار جشنواره فیلم فجر

محله ی انقلاب خیابان زند قسمت دوم

محله ی انقلاب خیابان زند قسمت دوم

نماهنگ ایران وطنم

نماهنگ ایران وطنم

سرود رگبار مسلسل ها

سرود رگبار مسلسل ها

اخبار جشنواره فیلم فجر

اخبار جشنواره فیلم فجر

گفتگوی خواهران مرادی در ماه بهمن

گفتگوی خواهران مرادی در ماه بهمن

محله انقلاب ارگ کریمخانی و چهارراه زند قسمت دوم

محله انقلاب ارگ کریمخانی و چهارراه زند قسمت دوم