تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6121

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6028

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 5997

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6016

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6008

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5111

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 4919

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5174

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 4981

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4950

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5051

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5000

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4944

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5107

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 4975

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4931

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4910

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4935

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4927

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4953