سال جهش تولید
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4656

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 4675

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 4671

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4683

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 4690

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 4688

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4692

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4684

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4685

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4688

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4683