تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

تعداد بازدید: 3196

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

تعداد بازدید: 1739

آزمایش جریان های زیر سطحی

آزمایش جریان های زیر سطحی

تعداد بازدید: 1757

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6270

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6197

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6134

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6161

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6154

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5296

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 5039

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5437

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5138

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 5077

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5170

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5160

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 5048

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5225

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5125

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 5038

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 5008

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 5048

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 5061

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 5083