تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6153

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6060

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6030

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6050

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6043

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5170

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 4944

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5224

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5012

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4978

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5082

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5030

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4969

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5135

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5016

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4952

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4935

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4961

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4956

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4984