آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

علمی شو

امروز اومدیم با یه آزمایش جذاب که مطمئنم بچه ها از انجامش کلی لذت میبرن.

در این آزمایش و آزمایش های آینده میخواهیم در مورد خاصیت های آب صحبت کنیم. مثل خاصیت کشش سطحی،پیوستگی، چسبندگی، مویینگی، علت کروی بودن قطره آب و اینکه چطوری میتونیم کشش سطحی آب را کم یا زیاد کنیم

با ما همراه باشید

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۴ آبان ۱۴۰۱