بادکنک وزنه بردار

علمی شو

به نظرتون چه طوری بادکنک، لیوان رو بلند می کنه؟

نی سیب زمینی را سوراخ می کند!
همان طور که در ویدیو دیدید، وقتی انگشت را بالای دهانه ی نی نگه می دارید، هوا نمی تواند از داخل آن خارج شود و مقاومت بدنه ی نی را بیشتر می کند و نی دیگر خم نمی شود. و به آسانی سیب زمینی را سوراخ می کند.

فشار هوا همچنین: باعث می شود
چترباز، به آرامی بر روی زمین فرود بیاید
یا
هواپیما از روی زمین بلند شود

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۳ بهمن ۱۳۹۹