سال جهش تولید
بررسی اقدامات ارگان های مختلف
بالا بردن نرخ باروری و جمعیت

بالا بردن نرخ باروری و جمعیت

تعداد بازدید: 3207

سیاست های جمعیتی

سیاست های جمعیتی

تعداد بازدید: 3195

رفاه کارگران

رفاه کارگران

تعداد بازدید: 3217

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

تعداد بازدید: 3243

هفته کارگر

هفته کارگر

تعداد بازدید: 3185

10 شخص شامل بیمه بیکاری

10 شخص شامل بیمه بیکاری

تعداد بازدید: 3213

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

تعداد بازدید: 3222

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

تعداد بازدید: 3211

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

تعداد بازدید: 3192

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3655

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

تعداد بازدید: 3541

صنایع آلومینیوم لامرد

صنایع آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3601

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

تعداد بازدید: 3657

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

بیمارستان 140 تختخوابی لامرد

تعداد بازدید: 3598

دکتر رحیمی استاندار فارس

دکتر رحیمی استاندار فارس

تعداد بازدید: 3596

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

تعداد بازدید: 3625

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

تعداد بازدید: 3599

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

تعداد بازدید: 3579

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

تعداد بازدید: 5760

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

تعداد بازدید: 5754

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

تعداد بازدید: 5750

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

تعداد بازدید: 5755

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

تعداد بازدید: 5776

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

تعداد بازدید: 5755

حداقل حقوق در سال 99

حداقل حقوق در سال 99

تعداد بازدید: 5772

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

تعداد بازدید: 5753

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

تعداد بازدید: 5925

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تعداد بازدید: 5765

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

تعداد بازدید: 5783

بوی تعفن ناشی از فاضلاب

بوی تعفن ناشی از فاضلاب

تعداد بازدید: 5765