وضعیت زیرساخت های ارتباطی استان

کارنامه

گفت و گو با آقای سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری استان فارس در برنامه راه رجا به مناسبت هفته دولت

 

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۷ شهریور ۱۴۰۰