جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
چه خبر

چه خبر

03:57

آیتم دور

آیتم دور

05:19

چه خبر از جام جهانی

چه خبر از جام جهانی

04:51

گفتگو با نیما نکیسا

گفتگو با نیما نکیسا

29:50

سارا خانم 12 ساله در خوشاشیراز

سارا خانم 12 ساله در خوشاشیراز

نتایج مسابقه خوانندگی

نتایج مسابقه خوانندگی

00:34

رویا میرعلمی در برنامه خوشاشیراز

رویا میرعلمی در برنامه خوشاشیراز

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

آیتم دور

آیتم دور

حمیدرضا فولادی

حمیدرضا فولادی

استاد مهدی فقیه در برنامه خوشاشیراز

استاد مهدی فقیه در برنامه خوشاشیراز

06:50

حسین توکلی در برنامه خوشاشیراز

حسین توکلی در برنامه خوشاشیراز

تصنیف نردبان آسمان

تصنیف نردبان آسمان

07:23

بخش دوم گفتگو با شبنم فرجاد جو

بخش دوم گفتگو با شبنم فرجاد جو

05:00

شبنم فرجاد جو

شبنم فرجاد جو

05:00

آیتم دور

آیتم دور

05:00

مسی ایرانی

مسی ایرانی

05:00

آیتم دورِ

آیتم دورِ

05:00

دکتر مهران حاتمی

دکتر مهران حاتمی

05:00

آیتم دور

آیتم دور

05:00

خانواده شهید محسن حججی

خانواده شهید محسن حججی

05:00

گروه دکر باند

گروه دکر باند

05:00

آقای حسین آبادی مجسمه ساز

آقای حسین آبادی مجسمه ساز

05:00

داش آکل

داش آکل

00:55

بخش دوم گفتگوی مهندس ضرغامی

بخش دوم گفتگوی مهندس ضرغامی

05:00

بخش اول گفتگوی مهندس ضرغامی

بخش اول گفتگوی مهندس ضرغامی

05:00

بخش دوم گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب

بخش دوم گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب

05:00

بخش اول گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب

بخش اول گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب

05:00

صحبت های همسر شهید محسن حججی

صحبت های همسر شهید محسن حججی

15:31

مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

13:37