جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
بخش دوم گفتگو با علی انصاریان

بخش دوم گفتگو با علی انصاریان

موسیقی فوتبالی در خوشاشیراز

موسیقی فوتبالی در خوشاشیراز

بخش اول گفتگو با علی انصاریان

بخش اول گفتگو با علی انصاریان

اجرای ترانه حس من

اجرای ترانه حس من

آیتم  چهارسو خوشاشیراز

آیتم چهارسو خوشاشیراز

بخش دوم گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش دوم گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش اول گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

بخش اول گفتگو با آقایان مقیم و صالحی

13:23

اجرای گروه دف نوازی

اجرای گروه دف نوازی

شروع برنامه خوشاشیراز

شروع برنامه خوشاشیراز

بخش دوم آیتم دور

بخش دوم آیتم دور

خاطرات شیرین علیرضا خمسه

خاطرات شیرین علیرضا خمسه

آیتم به وقت چای

آیتم به وقت چای

خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

اجرای پانتومیم

اجرای پانتومیم

علیرضا خمسه در خوشاشیراز

علیرضا خمسه در خوشاشیراز

بخش اول آیتم دور

بخش اول آیتم دور

گفتگو با سیروس پاک فطرت

گفتگو با سیروس پاک فطرت

ترانه میدونم

ترانه میدونم

آیتم چهارسوی خوشاشیراز

آیتم چهارسوی خوشاشیراز

گفتگو با مهندس ستاری

گفتگو با مهندس ستاری

گرامیداشت یاد حضرت آیت الله ایمانی (ره)

گرامیداشت یاد حضرت آیت الله ایمانی (ره)

امیر محمد زند در خوشاشیراز

امیر محمد زند در خوشاشیراز

صحبت های حسینی بای در خوشاشیراز

صحبت های حسینی بای در خوشاشیراز

معرفی کتاب در خوشاشیراز

معرفی کتاب در خوشاشیراز

گفتگو با آقای دکتر ندیم

گفتگو با آقای دکتر ندیم

تاریخچه واسونک

تاریخچه واسونک

نقش مالک اشتر

نقش مالک اشتر

گفتگو با داریوش ارجمند

گفتگو با داریوش ارجمند

ترانه سفر خاطره ها

ترانه سفر خاطره ها