جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

18:32

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

آیتم دور

آیتم دور

منوچهر والی زاده و عشق

منوچهر والی زاده و عشق

گفتگو با منوچهر والی زاده

گفتگو با منوچهر والی زاده

26:20

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی

خانم جعفری مدال طلای بازی های آسیایی

خانم جعفری مدال طلای بازی های آسیایی

10:05

گفتگو با برگزیدگان تولیدات مراکز

گفتگو با برگزیدگان تولیدات مراکز

10:36

جمال الدینی و پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز

جمال الدینی و پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز

16:26

حس آرامش با صدای مازیار عصری

حس آرامش با صدای مازیار عصری

03:01

از من چرا رنجیده ای

از من چرا رنجیده ای

03:28

منوچهر آذری و  عباس محبی

منوچهر آذری و  عباس محبی

43:16

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

گفتگو با ساناز طاری

گفتگو با ساناز طاری

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

گفتگو با سعید پرویزی  و مهدی ثابت

گفتگو با سعید پرویزی و مهدی ثابت

10:30

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

12:19

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

11:18

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

گفتگو با دکتر امیری

گفتگو با دکتر امیری

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

حواشی هفته با اجرای سامان ارسخان

حواشی هفته با اجرای سامان ارسخان

بخش اول گفتگو با رحیم هودی

بخش اول گفتگو با رحیم هودی