جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
سیما تیر انداز

سیما تیر انداز

32:54

حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی

حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی

22:10

ممنونم

ممنونم

02:05

مجازستان

مجازستان

05:08

حامد محضر نیا

حامد محضر نیا

17:31

کوچه ی هفت پیچ

کوچه ی هفت پیچ

04:02

آیتم کجو به کجو

آیتم کجو به کجو

03:48

اوينه ی دل من تُنگ طِلا بود تو شکُندیش

اوينه ی دل من تُنگ طِلا بود تو شکُندیش

05:21

مجازستان

مجازستان

05:09

بزن زیر گریه

بزن زیر گریه

03:06

با معرفت

با معرفت

02:39

میر طاهر مظلومی

میر طاهر مظلومی

34:11

رضا شیری

رضا شیری

19:41

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

20:04

از چین تا شیراز

از چین تا شیراز

09:22

دارم عاشق میشم

دارم عاشق میشم

02:55

محمد فنایی

محمد فنایی

36:56

خودمونی

خودمونی

42:13

مجازستان

مجازستان

04:02

از استرالیا تا شیراز

از استرالیا تا شیراز

04:06

بازیگران بانوی عمارت

بازیگران بانوی عمارت

48:02

مجازستان

مجازستان

04:32

از شیراز تا بلژیک

از شیراز تا بلژیک

06:56

سعید رضا کیخا و خانواده

سعید رضا کیخا و خانواده

22:10

زاوش تقوایی

زاوش تقوایی

15:00

محمد صادق ملك

محمد صادق ملك

16:36

سلمان فرخنده

سلمان فرخنده

25:50

میلاد میرزایی و حسام منظور

میلاد میرزایی و حسام منظور

ترانه حس آرامش

ترانه حس آرامش

گفتگو با جناب آقای درودی

گفتگو با جناب آقای درودی