جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

گفتگو با ساناز طاری

گفتگو با ساناز طاری

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

گفتگو با سعید پرویزی  و مهدی ثابت

گفتگو با سعید پرویزی و مهدی ثابت

10:30

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

12:19

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

11:18

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

گفتگو با دکتر امیری

گفتگو با دکتر امیری

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

حواشی هفته با اجرای سامان ارسخان

حواشی هفته با اجرای سامان ارسخان

بخش اول گفتگو با رحیم هودی

بخش اول گفتگو با رحیم هودی

بخش دوم گفتگو با مجید اخشابی

بخش دوم گفتگو با مجید اخشابی

آیتم دور

آیتم دور

بخش اول گفتگو با  مجید اخشابی

بخش اول گفتگو با مجید اخشابی

اجرای ترانه با صدای مجید اخشابی

اجرای ترانه با صدای مجید اخشابی

آیتم چهارسو در خوشاشیراز

آیتم چهارسو در خوشاشیراز

گفتگو با پویان کاظمی

گفتگو با پویان کاظمی

گفتگو با سید ابراهیم رکنی

گفتگو با سید ابراهیم رکنی

گفتگو با پویان کاظمی و سید ابراهیم رکنی

گفتگو با پویان کاظمی و سید ابراهیم رکنی

اجرای زنده تیتراژ آغازین برنامه خوشاشیراز

اجرای زنده تیتراژ آغازین برنامه خوشاشیراز

کیک تولد در خوشاشیراز

کیک تولد در خوشاشیراز

بیننده آیتم چه خبر باشید

بیننده آیتم چه خبر باشید

گفتگو با سپیده مرادپور و مهدی رستمی

گفتگو با سپیده مرادپور و مهدی رستمی

گفتگو با  سپیده مرادپور

گفتگو با سپیده مرادپور