جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
مجازستان

مجازستان

06:00

کجو به کجو

کجو به کجو

04:31

شهروندان قهرمان شیرازی

شهروندان قهرمان شیرازی

07:21

هلال احمر شیراز در کنار خوزستان و لرستان

هلال احمر شیراز در کنار خوزستان و لرستان

06:03

هشتگ شیراز مهربان

هشتگ شیراز مهربان

16:32

کمک هتل بزرگ شیراز به سیل زدگان

کمک هتل بزرگ شیراز به سیل زدگان

17:00

ایج

ایج

06:02

بهار

بهار

02:45

مرجانه گلچین

مرجانه گلچین

45:20

کجو به کجو

کجو به کجو

03:47

دمنوش

دمنوش

02:32

گفتگو با امیر تاجیک

گفتگو با امیر تاجیک

مهران احمدی

مهران احمدی

05:18

شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی

04:36

لبخند

لبخند

03:22

حالا چرا

حالا چرا

02:55

فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی

36:57

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

05:20

هنر تجربه

هنر تجربه

05:44

هوامو داشته باش

هوامو داشته باش

02:39

شهره سلطانی

شهره سلطانی

50:09

رستاک حلاج

رستاک حلاج

02:40

مهران احمدی

مهران احمدی

52:14

از طاووس شیراز تا محمد صلاح ایرانی

از طاووس شیراز تا محمد صلاح ایرانی

04:25

آخرین بازمانده قشو رشو

آخرین بازمانده قشو رشو

04:36

محمد صلاح ایرانی

محمد صلاح ایرانی

01:12

المیرا دهقانی

المیرا دهقانی

04:14

رستاک حلاج

رستاک حلاج

01:07:01

پلی بک با امیر تاجیک

پلی بک با امیر تاجیک

05:31

گفتن نداره

گفتن نداره

03:48