بررسی مشکلات شهرک های صنعتی شیراز

بازتاب

مهمانان این قسمت:
آقای باصری، مدیر عامل شرکت خدمات شهرک صنعتی بزرگ شیراز 
آقای هاشمی، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس 

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲