برداشت جو و گندم از مزارع بنارویه 

فضای مجازی

وب گردی 
آغاز برداشت جو و گندم از مزارع بنارویه 
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱