نوستالژی سرود نماز

نماز

بدون شک همه دهه شصتی ها با این سرود خاطره ها دارن 

سرود نماز

 از تولیدات قدیمی سیمای مرکز فارس 

تولیدات ویژه نماز
۱۱ آبان ۱۳۹۶