دکتر غلامی

فضای مجازی

طنز دکتر غلامی

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۷ مهر ۱۳۹۷