حماسه حضور

ویژه دهه فجر

حضور حماسی مردم انقلابی فارس در راهپیمایی  22 بهمن 

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۸