ترانه قشقایی ایران وطنوم

انتخابات

اجرای ترانه محلی ترکی قشقایی با صدای آقای پناهی در برنامه انتخاب برتر

ویژه انتخابات
۱ اسفند ۱۳۹۸