انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انتخابات

مردم سومین حرم اهل بیت علیهم السلام با حضور در صفوف طولانی اخذ رای حضور دارند و شبکه خبر این حماسه آفرینی را به نمایش گذاشت. 

ویژه انتخابات
۲ اسفند ۱۳۹۸