جزء هجدهم

رمضان

ترتیل جزء هجدهم  قرآن مجید از حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۰ فروردین ۱۴۰۳