جزء بیست و دوم

رمضان

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن مجید از حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۴ فروردین ۱۴۰۳