تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: نقاشی

تعداد: 20

آموزش هنر نقاشی و طراحی

آموزش هنر نقاشی و طراحی

09:18

تکنیک گچ پاستل و مداد رنگی در نقاشی

تکنیک گچ پاستل و مداد رنگی در نقاشی

09:34

آموزش نقاشی رنگ روغن -قسمت 3

آموزش نقاشی رنگ روغن -قسمت 3

14:32

آموزش نقاشی رنگ روغن -قسمت 2

آموزش نقاشی رنگ روغن -قسمت 2

14:35

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

12:55

طراحی بافت به روش سیاه قلم 

طراحی بافت به روش سیاه قلم 

11:35

طراحی و نقاشی

طراحی و نقاشی

12:51

نقاشی سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم

09:59

نقاشی

نقاشی

10:55

طراحی و سایه زنی دست

طراحی و سایه زنی دست

13:35

اهمیت نماز اول وقت

اهمیت نماز اول وقت

03:35

ادامه آموزش طراحی چهره

ادامه آموزش طراحی چهره

11:55

طراحی پرنده

طراحی پرنده

12:55

ادامه آموزش طراحی

ادامه آموزش طراحی

15:55

طراحی و نقاشی

طراحی و نقاشی

11:35

جزیره دور دورا

جزیره دور دورا

03:35

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

02:55

نقاشی به سبک راپید

نقاشی به سبک راپید

02:25

آیتم دور قسمت دوم

آیتم دور قسمت دوم

خلاقیت با نقاشی در کودکان

خلاقیت با نقاشی در کودکان

11:15