پیشنهاد ما به شما
نماز جمعه 27 مهر

نماز جمعه 27 مهر

49:31

سرمایه های اجتماعی

سرمایه های اجتماعی

33:34

شب شعر عاشورا در شیراز

شب شعر عاشورا در شیراز

19:12

اربعین دانشگاه حسینی

اربعین دانشگاه حسینی

20:52

موکب های استان فارس

موکب های استان فارس

19:34

هیاهوی شیعه

هیاهوی شیعه

03:21

برای او

برای او

02:08

از نجف تا کربلا

از نجف تا کربلا

03:06

خطاط موکب ها

خطاط موکب ها

14:39

چای روضه

چای روضه

07:46

جامعه پزشکی در خدمت زائرین اربعین

جامعه پزشکی در خدمت زائرین اربعین

11:31

استرس اقتصادی

استرس اقتصادی

41:23

اربعین و سازمان حج و زیارت فارس

اربعین و سازمان حج و زیارت فارس

11:48

هادی فرودسی

هادی فرودسی

10:04

بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان فارس

بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان فارس

58:00

سالروز حافظ

سالروز حافظ

17:55

دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های  خرامه ،سروستان و کوار 

دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های  خرامه ،سروستان و کوار 

32:43

سالار موسیقی ایران

سالار موسیقی ایران

45:22

نماز جمعه 20 مهر ماه

نماز جمعه 20 مهر ماه

47:45

حافظ پژوهی

حافظ پژوهی

18:06

سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب پارسی

سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب پارسی

13:03

حافظ خوانی

حافظ خوانی

01:20

حافظ شناسی

حافظ شناسی

31:25

تیم هنری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز

تیم هنری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز

13:43

آواز و حافظ

آواز و حافظ

04:24

استاد نعمتی حافظ شناس

استاد نعمتی حافظ شناس

43:19

هشتمین استاندار فارس-قسمت دوم

هشتمین استاندار فارس-قسمت دوم

59:19

شیراز

شیراز

03:16

معماری بنای حافظیه

معماری بنای حافظیه

28ک08