صنعت شیشه گری

تولید وطن

در این برنامه به صنایع تولید وطن پرداخته می شود در این قسمت با صنعت شیشه گری آشنا می شویم

کار افرینان و شرکت های دانش بنیان
۱۴ اسفند ۱۳۹۹