کار و کارگاه

تولید وطن

کار و کارگاه 
با موضوع کار آفرینی و اشتغال تولید وطن
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

کار افرینان و شرکت های دانش بنیان
۲۱ اسفند ۱۴۰۰