خادم یا خائن؟

نقطه سر خط

دکتر جوکار کارشناس سیاسی در برنامه نقطه سر خط از چالش های پیش روی مسئولان می گوید

ویژه برنامه انتخابات 1400
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰