تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
ایران

ایران

تعداد بازدید: 5924

سرو پایدار

سرو پایدار

تعداد بازدید: 5901

عشق وطن

عشق وطن

تعداد بازدید: 5929

 جشن تکلیف سیاسی

 جشن تکلیف سیاسی

تعداد بازدید: 5913

انتخاب ما

انتخاب ما

تعداد بازدید: 5920

 عاشق سرود ملی توام

 عاشق سرود ملی توام

تعداد بازدید: 5918

فارس بر قله افتخار

فارس بر قله افتخار

تعداد بازدید: 5937

حماسه حضور

حماسه حضور

تعداد بازدید: 5906

سرود زیبای تو تا اینجا اومدی  پس راه رو بلدی

سرود زیبای تو تا اینجا اومدی پس راه رو بلدی

تعداد بازدید: 5954

حماسه روز جمعه در شیراز

حماسه روز جمعه در شیراز

تعداد بازدید: 5904

همه آمدند

همه آمدند

تعداد بازدید: 5917

حماسه ماندگار فارس

حماسه ماندگار فارس

تعداد بازدید: 5909

حماسه پرشکوه مردم فارس

حماسه پرشکوه مردم فارس

تعداد بازدید: 5910

حضور پرشور مردم فارس در انتخابات 1400

حضور پرشور مردم فارس در انتخابات 1400

تعداد بازدید: 5913

ایران ایران وطنم (محلی)

ایران ایران وطنم (محلی)

تعداد بازدید: 5898

تجلی حضور فارسی ها در انتخابات

تجلی حضور فارسی ها در انتخابات

تعداد بازدید: 5896

ایران

ایران

تعداد بازدید: 5895

حضور حجت الاسلام موسوی پای صندوق رای 

حضور حجت الاسلام موسوی پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5891

حضور آیت الله دژکام پای صندوق رای 

حضور آیت الله دژکام پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5892

حضور استاندار فارس پای صندوق رای 

حضور استاندار فارس پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5892

فلش ماب دخترانه  فردا دیره

فلش ماب دخترانه فردا دیره

تعداد بازدید: 5909

به عشق کازرون رای می دهم

به عشق کازرون رای می دهم

تعداد بازدید: 5895

آمادگی فارس برای انتخابات پر شکوه

آمادگی فارس برای انتخابات پر شکوه

تعداد بازدید: 5900

دستاوردهای حضور پر شکوه

دستاوردهای حضور پر شکوه

تعداد بازدید: 5888

سلفی در صف رای

سلفی در صف رای

تعداد بازدید: 5896

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

تعداد بازدید: 5889

مطالبه گری پس از انتخاب

مطالبه گری پس از انتخاب

تعداد بازدید: 5887

رای گیری الکترونیکی

رای گیری الکترونیکی

تعداد بازدید: 5888

راه روشن

راه روشن

تعداد بازدید: 5901

انقلاب مقابل ارتجاع

انقلاب مقابل ارتجاع

تعداد بازدید: 5882