اهم سخنان رهبری به مناسبت روز قدس

ویژه

اهم سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس

پیشنهاد ما به شما
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰