تزریق نوبت اول واکسن برکت به رهبر معظم انقلاب

کرونا

رهبر انقلاب پیش از ظهر امروز (جمعه) چهارم تیرماه، نوبت اول واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت را دریافت کردند. 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۵ تیر ۱۴۰۰