بدون تعارف با بانوی طلایی پارالمپیک

ویژه

بدون تعارف در این قسمت میزبان خانم ساره جوانمردی بانوی طلایی تیراندازی ایران در پارالمپیک توکیو است که رکود این رشته در جهان را هم ارتقا داد.

پیشنهاد ما به شما
۲۰ شهریور ۱۴۰۰