شیرازُ عشقه

دلگشا

ترانه زیبای شیرازی با صدای وحید سعیدی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ مهر ۱۴۰۰