حافظ خوانی دختر قشقایی

دلگشا

حافظ خوانی ملک حسینی در برنامه دلگشا به مناسبت روز حافظ

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۰