حافظ شیراز

دلگشا

ترانه ای زیبا با صدای استاد علی آبادیان در برنامه دلگشا به مناسبت روز حافظ

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۰