خدمات حمل و نقل درون شهری در نوروز

ویژه نوروز

خدمات حمل و نقل درون شهری در نوروز
گفتگوی تلفنی با آقای باباخانی ، رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

ویژه برنامه های نوروزی
۱۰ فروردین ۱۴۰۱