در انتظار معجزه

ویژه برنامه افطار

امیر عفاف نویسنده و راوی 

فرامرز کشتکار نقاش

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱