ترفند نخ نما این بار در کازرون

ویژه

باز هم ناشیانه متوسل به دروغ شدند . 
این ویدئو رو در شبکه های ماهواره ای و فضاهای مجازی گذاشتند به اسم  وضعیت امروز کازرون 
 گویا دروغ پردازان بیگانه، علاقه مفرطی به ساخت سریال های دروغین دارند و قصد دارند با هر ترفندی ولو نشان دادن تصاویر مربوط به سال های قبل بر آتش آشوب های خیابانی بدمند 
چندی پیش نیز تصاویری از سال های قبل برخی مناطق شیراز را به اسم ویدئوهای روز منتشر کردند که البته مایه طنز برخی فعالان فضای مجازی قرار گرفت

پیشنهاد ما به شما
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱