سینه خیز تا عرش

دلگشا

گوشه ای از کتاب زیبای سینه خیز تا عرش نوشته حسن تقی زاده جانباز و رزمنده دفاع مقدس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۳ تیر ۱۴۰۱