نویسنده جانباز

دلگشا

گفتگو با آقای حسن تقی زاده جانباز و نویسنده دفاع مقدس در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۳ تیر ۱۴۰۱