بازگشت حجاج به شیراز

دلگشا

گزارشی از بازگشت اولین گروه حجاج بیت الله الحرام به شیراز در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ مرداد ۱۴۰۱