توصیه های پزشکی حضور در اربعین

دلگشا

گفتگو با دکتر مرادیانرئیس اورژانس فارس در رابطه با پیشگیری از گرمازدگی و مشکلات سلامتی در پیاده روی اربعین

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۲ شهریور ۱۴۰۱