آرشام فرزند ایران

حمله تروریستی شاهچراغ

مستند دانش آموز شهید آرشام سرایداران 

تولیدات ویژه حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)
۲۴ آبان ۱۴۰۱