مرد نبرد

دلگشا

اجرای سرود مرد نبرد توسط گروه سرود صدای نور از مدرشسه تربیت علوی تقدیم به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ دی ۱۴۰۱