تو بیا یوسف من

دلگشا

اجرای گروه سرود شاهد لاله ها متشکل از فرزندان شهدا و جانبازان تقدیم به ساحت امام زمان عج در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۳ اسفند ۱۴۰۱