همودیالیز

بخش خبری استان

 راه اندازی بخش همودیالیز دار الشفا حرم مطهر خضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

گزارش خبری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳