سرگشته

موسیقی تصویر

خواننده: شاهرخ بخشایش

موزیک: مجتبی اوجی

تنظیم: علی اولیایی

ساخت کلیپ: مسعود حسین پور

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۸ مرداد ۱۴۰۱