بغض بی صدا

موسیقی تصویر

نماهنگ بغض بی صدا
خواننده: امید جعفری
آهنگساز: حسن فراهانی
شاعر: فرح کاظمی

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۹ خرداد ۱۳۹۸