آنچه در شیراز گذشت

ویژه

آنچه در شیراز گذشت
از آغاز اعتراضات گرانی بنزین تا سوء استفاده آشوبگران و نفوذ دست های دشمنان در تشدید ناآرامی ها و تخریب اماکن دولتی و خصوصی و اعترافات عوامل دستگیر شده وابسته به منافقین

پیشنهاد ما به شما
۲۷ آبان ۱۳۹۸